Diversity Pro Business Forum 2023

22. 6. 2023, 13:00
Zobraziť na FB
Prichádza Diversity Pro Business Forum, poznačte si dátum!
Témou tohtoročného podujatia bude Zdieľanie dobrej praxe prostedníctvom vzdelávania.
Viac informácií čoskoro.