News   /   Druhý ročník LGBT Business Fóra zaznamenal úspech

June 21, 2013

Vo štvrtok 20. júna 2013 sa v Bratislave uskutočnil druhý ročník LGBT Business Fóra pod záštitou organizácie Diversity Pro.

Nosnou témou LGBT Business Fóra bolo podporiť inakosť na pracoviskách so zameraním na spoločenstvo lesieb, gayov, bisexuálov a transgender ľudí (LGBT).

Cieľom fóra bolo priniesť celosvetové trendy na pracoviskách a posilniť význam postavenia LGBT komunity v pracovnom prostredí. Fórum prinieslo mnohé myšlienky a praktiky o inakosti na pracovisku, nielen v rámci dnes už veľmi dobre známych tém akými sú diskriminácia na základe pohlavia, veku a rasy, no najmä rozhovory o možnostiach a výhodách rozmanitosti na pracovisku v súvislosti so spoločenstvom LGBT.

Naši rečníci a hostia zastupujúci širokú škálu inštitúcií a firiem pokryli celý rad súvisiacich tém formou prezentácií, panelových diskusií a workshopov. Svojou návštevou nás poctili i významné osobnosti politického spektra jej Excelencia veľvyslankyňa Holandského kráľovstva na Slovensku Daphne Bergsma a jeho Excelencia veľvyslanec Francúzskej republiky Jean-Marie Bruno. Diskusia sa viedla v anglickom jazyku. Organizátori fóra zhodnotili podujatie za veľmi úspešné. Bohatá, takmer šesťdesiatčlenná účasť a kladné hodnotenia zo strany návštevníkov sú predzvesťou toho, že sa môžeme už teraz tešiť na pokračovanie podujatia dňa 18. septembra 2013 na tému „Pride v obchodnej sfére“.

Fórum sa uskutočnilo 20.6.2013 od 13:00 do 18:00 v priestoroch Austria Trend Hotela na Vysokej 2/a v Bratislave.

Main partner

Partners