LGBT líderstvo

LGBT líderstvo

Zviditeľňujeme LGBT profesionálov v pracovnom prostredí a podporujeme ich líderske schopnosti a rozvoj.

Dúfame v silnejšiu, odhodlanejšiu a motivovanejšiu LGBT komunitu na pracovisku, ktorá by bola schopná dialógu s lokálnymi zamestnávateľmi na tému otvorenosti k rozmanitosti a boja s diskrimináciou.

Naše aktivity majú za cieľ povzbudiť LGBT profesionálov, aby rozširovali svoje sociálne siete a zdieľali svoje poznatky a príležitosti. Zároveň chcú rozvinúť profesionálne schopnosti LGBT komunity prostredníctvom seminárov a spoločenských podujatí.

Naša komunita LGBT profesionálov a ich priaznivcov bola založená za účelom vytvoriť priestor pre vzájomný dialóg. Organizujeme pravidelné stretnutia na rôzne témy.

Tešíme sa na Vašu účasť!