About Diversity PRO

Čo robíme

Diversity PRO je nezisková organizácia, ktorá má za cieľ osvetu o rozmanitosti a inklúzii na pracovisku, podporuje zviditeľnenie tejto rozmanitosti a prehlbuje líderske schopnosti jednotlivcov. Zameriavame sa na LGBT (Lesby, Gayov, Bisexuálov, Transrodových ľudí) komunitu. Sme nepolitickou organizáciou, ktorá pomáha zamestnávateľom a zamestnancom vytvoriť inkluzívne prostredie.

Naším poslaním je dosiahnuť to, aby bolo so všetkými zamestnancami zaobchádzané rovnako, a aby sa tešili rovnakým príležitostiam bez ohľadu na ich pohlavie, pôvod, vek, sexuálnu orientáciu, rodovú orientáciu, či postihnutie. Chceme, aby zamestnávatelia a zamestnanci na Slovensku prejavili viac spôsobilosti voči rozmanitosti. Veríme, že dokážeme dosiahnuť vyšší štandard a pocit zodpovednosti v tejto oblasti k prospechu každej zúčastnenej strany formou maximalizácie talentu a potenciálu.

Našimi hlavnými prostriedkami sú vzdelávanie a komunikácia. Želáme si, aby boli pri rozhodovaní na pracovisku použité tie najvhodnejšie postupy v súlade s potrebami rozmanitých skupín. Našou úlohou je tiež rozvíjať líderske schopnosti jednotlivcov v rámci našej komunity, rozširovať ich sociálne siete a prehlbovať schopnosti vo svojom odbore.

Aktivity Diversity PRO zahŕňajú:

  • Členské podujatia v podobe siete LGBT Profesionálov
  • Konferencie a obchodné podujatia s členskými spoločnosťami a ďalšími členmi
  • Medzinárodné podujatia pre členov rôznych sociálnych sietí
  • Vytváranie vzdelávacích materiálov o rozmanitosti pre zamestnávateľov
  • Spoločenské a komunitné podujatia pre členov Diversity PRO

Členovia

Našimi členmi sú rozmanité skupiny profesionálov z významných medzinárodných i slovenských firiem, verejného sektoru, jednotlivci, podnikatelia a študenti.

Ako sa zapojiť?

Diversity PRO rado uvíta nových členov – firemných sponzorov, zamestanecké spoločenstvá i jednotlivcov.

Pre viac informácií prosím pošli e-mail na:

info@diversitypro.eu

Tím

Správna rada

Ladislava Lukáčová

Ladislava Lukáčová
Predsedkyňa
IBM kontakt

Bio

Michal Hrebčík
Podpredseda
Lenovo kontakt

Bio

Marek Novotný
Tajomník
IBM kontakt

Bio

Tibor Havlík
Finančník
Novartis kontakt

Bio

Ďalší členovia

Gili Gershonok

Gili Gershonok
Spoluzakladateľka

Bio

Veronika Blum
Spoluzakladateľka

Bio

Tibor Havlík

Tibor Havlík

Tibor sa narodil a vyrástol v Bratislave. Po skončení štúdií na Fakulte Managementu Univerzity Komenského začal svoju kariéru v poradenských službách v PwC. Popri svojich pracovných povinnostiach bol aj aktívnym členom programu Spoločenskej zodpovednosti v PwC so zameraním na pracovné prostredie. V roku 2011 nastúpil do KPMG, kde sa stal manažérom na oddelení Risk Consultingu špecializujúcim sa na forenzné služby.

Tibor vstúpil do združenia Diversity PRO v roku 2013, stal sa členom rady a prevzal zodpovednosti CFO. Vo voľbách v máji 2015 bol Tibor zvolený za predsedu združenia a plánuje staviať na práci svojich predchodcov, pokračovať v rozbehnutých projektoch a rozvíjať ďalšie aktivity s cieľom naplniť víziu združenia.

Michal Hrebčík

Michal Hrebčík

Michal sa narodil a žije na Slovensku. Vyštudoval informačné technológie na Univerzite Komenského v Bratislave so špecializáciou na Umelú inteligenciu a matematické metódy. Po ukončení štúdia začal pracovať pre medzinárodné IT spoločnosti ako IBM, Dell a od roku 2008 pracuje pre Lenovo. Michal pracoval na rôznych pozíciách v rámci oddelenia EMEA Operations a v súčasnosti vedie Channel Operations tím.

Prostredníctvom jeho projektu v Lenovo Bratislava Michal podporuje podujatia v oblasti inakosti ako napriklad Leadership Business Forum a Bratislava Pride. Podobne chce vytvoriť LGBT skupinu v Lenove Bratislava aby tak oficiálne podporil LGBT komunitu vo firme.

Marek Novotný

Marek Novotný

Marek sa narodil a vyrastal na Slovensku. Absolvoval Európske štúdiá na Karlovej Univerzite v Prahe a Inštitúte politických vied v Paríži. V roku 2012 získal certifikát z Euromastera v konferenčnom tlmočníctve organizovaného Európskou komisiou na Univerzite Komenského v Bratislave.

Marek od roku 2010 pracuje pre IBM v Bratislave. Po viacerých roliach v administratíve a projektovom manažmente sa stal manažérom vzdelávania v organizácii IBM Services Learning & Knowledge. Marek vstúpil do Diversity PRO v jeho začiatkoch v roku 2012 a prijal príležitosť viesť EAGLE (Zamestnaneckú skupinu pre podporu LGBT) v IBM na Slovensku v roku 2016.

Vďaka svojím medzinárodným skúsenostiam a profesionálnemu prejavu sa zameriava na nadväzovanie a upevňovanie kontaktov a fundraising s cieľom šíriť hodnoty rozmanitosti a inklúzie v slovenskej spoločnosti a v zahraničí.

Veronika Blum

Veronika Blum

Veronika vyrástla v Nemecku a Taliansku so svojou rodinou čiastočne ruského pôvodu. Vychovali ju v multikultúrnom prostredí čo len potvrdili štúdiá východoeurópskych jazykov, spoločnosti a práva na Freie Universitaet Berlin a Humboldt Universitaet Berlin.

Veronika sa usadila na niekoľko rokov v Maďarsku aby pracovala pre IBM kde sa zapojila do LGBT komunity „EAGLE at IBM“. V jej rámci prevzala neskôr vedúce postavenie. Takýmto spôsobom sa dozvedela viac o možnostiach zaoberať sa LGBT záležitosťami typickými pre strednú Európu popri rozvoji svojho profesného života.

Podieľanie sa na LGBT projektoch v strednej a východnej Európe viedlo Veroniku k spoluzaloženiu Diversity PRO v roku 2012. Zamerala sa pritom na napomáhanie tvorby inkluzívneho pracovného prostredia pomocou informačných a vzdelávacích materiálov.

Gili Gershonok

Gili Gershonok

Gili sa narodila na Ukrajine a vyrastala v Izraeli. Určitý čas žila aj v New Yorku, Rakúsku a Českej republike. Zameranie na prácu s ľuďmi premietla do praxe už počas štúdia psychológie na Open University of Israel. Gili si svojim vlastným úsilím osvojila líderské schopnosti. Už v 23 rokoch viedla tím 30 ľudí v oblasti medzinárodných služieb.

V roku 2010 nastúpila do IBM v Bratislave, do firmy známej svojím dôrazom na upevňovanie rozmanitosti. Pod jej vedením sa LGBT skupina profesionálov rozrástla z 5 na 50 členov počas jedného roka aktivity. V roku 2012 Gili spoluorganizovala prvé LGBT Business Forum na Slovensku pod názvom „From Global to Local“, ktoré sa konalo počas pred dúhovým PRIDE. Aktivity sa postupne rozrastali. V septembri 2012 Gili založila profesionálnu LGBT skupinu, ktorá sa teší nárastu počtu členov a pravidelným stretnutiam.

Začiatkom roka 2013 sa podieľala na založení Diversity PRO, domovskej organizácie zastrešujúcej prebiehajúce projekty v oblasti LGBT a rozmanitosti.

Ladislava Lukáčová

Ladislava Lukáčová

Ladislava sa narodila a vyrastala v Bratislave. Po niekoľkoročných pracovných skúsenostiach v oblasti implementácie EÚ projektov začala v roku 2012 pracovať pre IBM ako interná kontrolórka. V súčasnosti je zodpovedná za implementáciu riadenia podnikových rizík v agile prostredí. Po úspešnom absolvovaní interného koučovacieho kurzu, je jej vášňou koučovanie.

V polovici roku 2013, vďaka jej záujmu k rozmanitosti, prijala príležitosť viesť EAGLE (Zamestnaneckú skupinu pre podporu LGBT) v IBM. Na začiatku roku 2014 sa stala členkou Diversity PRO, kde sa aktívne venuje event manažmentu a aktivitám s tým spojeným. Od konca roku 2016 túto neziskovú organizáciu aj vedie.

Kontakt

Email

info@diversitypro.eu

Adresa

Diversity PRO
Trebišovská 17
821 01 Bratislava

Podporte nás

Donate
Môžete nás podporiť príspevkom prostredníctvom online platby v systéme PayPal. Stačí len Vaša platobná karta. Ďakujeme!

Bankové údaje

Bank name: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK88 1100 0000 0029 2989 5172
SWIFT: TATR SK BX

Registračné údaje

IČO: 42 270 731
DIČ: 202 377 7492
DUNS: 361339649

Hlavný partner

Partneri