LGBTI+ BUSINESS FORUM 2023

26. 6. 2023, 13:00
Slovenská národná galéria
Zobraziť na FB
S potešením oznamujeme, že aj tento rok sme pripravili LGBTI+ Business Fórum. Uskutoční sa 26. júna 2023 medzi 13:00 a 17:00 v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu..

 

Čo je témou fóra?

Hlavnou témou bude „Vzdelávanie, tá najlepšia cesta“. Pripravujeme pre Vás rôznorodý program, zabezpečené bude aj tlmočenie do anglického jazyka.

 

Pre koho je fórum?

Radi privítame každého, kto má záujem a/alebo je v pozícií ovplyvniť politiky ohľadne diverzity a inklúzie, business lídrov, profesionálov z oblasti ľudských zdrojov, people manažérov tvorcov politík. Toto fórum je otvorené a participácia založená na registrácii.

 

Kto fórum organizuje?

LGBTI+ Business Forum organizuje Diversity Pro. Spoluorganizátorom podujatia je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Partnermi podujatia sú IBM, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Slovenská národná galéria, Európska investičná banka na Slovensku a Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Dekret o zastite podujatia od prezidentky SR

Podujatie prebehne pod patronátom Európskeho parlamentu.

Pre registráciu a v prípade otázok nám neváhajte napísať.
Tešíme sa na Vašu účasť!

PROGRAM

Začiatok podujatia je o 13:00.

 

Privítanie od organizátorov

 • Diversity Pro, Marek Novotný (organizátor)
 • Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Vladimír Šucha (spoluorganizátor)

 

Workshopy

 • Prečo ľudia podliehajú dezinformáciám, Denník N, Vladimír Šnídl
  • úvodné slovo Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Robert Sermek (patrón podujatia)
 • Ako podporujeme (podporiť) rodičov LGBTI+ detí, Združenie rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí, Zlatica Maarová
  • úvodné slovo Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku, J.E. Gabriella Sancisi (partner podujatia)
 • Ako podporiť LGBTIQ+ ľudí/zamestnancov a zamestnankyne ako podporovatelia, Diversity Pro, Katarína Zerzan
  • úvodné slovo IBM, Marijn Pijnenburg (partner podujatia)
 • Dôvera a bezpečné prostredie na pracovisku, Otvorená hra, Michal Šoltés
  • úvodné slovo Európska Investičná Banka, Gerd-Uwe Weller (partner podujatia)

 

Diskusia

 • Panelová diskusia s predstaviteľmi zahraničných obchodných komôr

Program bude moderovať Roman Samotný.

Od 17:00 bude pripravený priestor a občerstvenie na neformálny networking.

Počas podujatia sa budú zhotovovať fotografie a video záznam. Svojou účasťou poskytujete súhlas na ich vytvorenie a na ich použitie pre potreby organizátora podujatia.

REČNÍCI A REČNÍČKY

 

Vladimir Snidl

Vladimír Šnídl

novinár, Denník N

Jedenásť rokov žil v Prahe. Vyštudoval politológiu na Univerzite Karlovej, od roku 2007 pracoval v českých Hospodářských novinách a týždenníku Ekonom. V septembri 2014 prestúpil do denníka SME. Bolo to v čase, keď do jeho vydavateľstva majetkovo vstúpila finančná skupina Penta, s čím sa väčšina redakcie odmietla zmieriť. V roku 2015 patril k zakladajúcim redaktorom Denníka N. Špecializuje sa na témy ako sú vojenské nákupy, doprava a šírenie dezinformácií. Na jeseň 2017 napísal knihu Pravda a lož na Facebooku, ktorá rozoberá fenomén hoaxov a konšpiračných teórii na slovenskom a českom internete. O tejto téme chodí aj pravidelne prednášať do slovenských škôl.

 

Zlatica Maarova

Zlatica Maarová

spolupredsedníčka, Združenie rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí
Vyštudovala divadelnú a filmovú vedu na VŠMU. Pracovala ako divadelná teoretička, neskôr sa venovala médiám a marketingu. V zahraničí, kde žila s rodinou dvadsať rokov, pôsobila v organizáciách zameraných na lokálne komunity. Sústredila sa na charitatívne, najmä vzdelávacie a kultúrne projekty. Po návrate na Slovensko bola dva roky viceprezidentkou francúzskej asociácie Bratislava Accueil a pomáha neziskovým organizáciám venujúcim sa inklúzii a vzdelávaniu. Je spoluzakladateľkou Združenia rodičov a priateľov LGBT+ ľudí, ktoré vzniklo v lete 2020.

 

Katarina Zerzan

Katarína Zerzan

LGBTI+ ally (podporovateľka), Diversity Pro
Katarína verí, že by sme rôznorodý svet okolo nás mali využiť ako výhodu, pretože je v ňom skyté množstvo talentu a potenciálu. Strach nie je zmysluplný. Katarína spúšťa konverzácie s firmami a jednotlivcami tak, aby sme pochopili celé spektrum LGBTI+ ľudí a ľudí s postihnutiami. Konverzácie ju naučili dve ďalšie veci: trpezlivosť neustále inšpirovať svojimi činmi a nakladanie s energiou človeka, aby porozumela stresu a vyhoreniu.

 

Michal Soltes

Michal Šoltés

spoluzakladateľ spoločnosti, Otvorená hra
Michalovým snom je zlepšiť svet a vzťahy medzi ľuďmi, a to pomocou autentickej, úprimnej a otvorenej komunikácie. Ako psychológ a tréner komunikačných zručností pomáha najmä vo firmách budovať na dôvere a demokracii postavenú firemnú kultúru.

 

Vladimir Sucha

Vladimír Šucha

vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Vladimír Šucha je od roku 2022 vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
V roku 2021 bol vyslaný EK do UNESCO v Paríži a predtým, od roku 2012, riadil vedecký
a poznatkový servis Európskej komisie – Spoločné výskumné centrum. Predtým
pôsobil ako riaditeľ na generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie a kultúru EK a na viacerých pracovných pozíciách spojených s európskymi a medzinárodnými politikami. V rokoch 2000-2004 bol členom slovenského tímu, ktorý v Bruseli vyjednával vstup Slovenska do EÚ. Paralelne sa venoval vedeckej a pedagogickej práci na Slovensku a viacerých miestach vo svete. Publikoval viac ako 100 vedeckých prác.

 

Robert Sermek

Robert Sermek

vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku
Robert Sermek je od leta 2020 vedúcim Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. V EP pracuje už od roku 2007 na rôznych pozíciách na Generálnom riaditeľstve pre komunikáciu. Bol napríklad projektovým lídrom pre audiovizuálne produkty celoeurópskej komunikačnej kampane pred európskymi voľbami v roku 2014 a 2019. Pred nástupom do Európskeho parlamentu pôsobil ako novinár, okrem iného bol spravodajcom TASR a neskôr Slovenského rozhlasu v Bruseli.

 

Gabriella Sancisi

J.E. Gabriella Sancisi

Veľvyslankyňa Holandského kráľovstva na Slovensku
Gabriella Sancisi je kariérna diplomatka a aktuálne veľvyslankyňa Holandského kráľovstva na Slovensku. Pred nástupom na tento post pôsobila ako osobná tajomníčka Jej výsosti holandskej kráľovnej Maximi a to viac ako 7 rokov. Rovnako pracovala ako tajomníčka ministra zahraničných vecí Rosenthala či štátneho tajomníka Timmermansa. V rámci dlhoročného pôsobenia na ministerstve zahraničných vecí bola vyslaná v Záhrebe ako zástupkyňa veľvyslanca či v New Yorku, kde zastávala pozíciu konzulky pre kultúru a komunikáciu.

 

Gerd Weller

Gerd-Uwe Weller

zástupca EIB skupiny na Slovensku, Európska investičná banka
Gerd-Uwe Weller sa narodil v roku 1969 vo Wetzlare v Nemecku. Po vyštudovaní ekonomiky na Univerzite v Passau a University College Dublin nastúpil v roku 1998 do KfW. V roku 2006 prešiel do Európskej investičnej banky, kde zastával viaceré pozície. Od roku 2020 reprezentuje skupinu EIB na Slovensku. Gerd a jeho manžel Klaus sa zosobášili podľa nemeckého práva v roku 2018. Už predtým boli registrovaní podľa luxemburského práva. Obaja v súčasnosti žijú v Bratislave.

 

Marijn Pijnenburg

Marijn Pijnenburg

Business Development Executive a Marketplace Diversity Leader
Marijn Pijnenburg ako súčasť IBM tímu Global Marketplace Diversity vedie región EMEA. V tejto úlohe poskytuje strategické poradenstvo obchodným lídrom o tom, ako využiť ľudský kapitál, rozvoj talentu, diverzitu, začlenenie, spravodlivosť, angažovanosť a (ľudskú) udržateľnosť ako kritické hybné sily podnikania na podporu inovácií a transformáciu organizačných kultúr. Marijn tiež dohliada na komunitné partnerstvá IBM a je členom predstavenstva rôznených neziskových organizácií. Denník Financial Times ho ocenil ako globálneho lídra za jeho úsilie o rozmanitosť. Ako vynikajúci vzor ho ocenila aj nadácia Workplace Pride.

 

Katarina Psenakova

Katarína Pšenáková

Členka predstavenstva Britskej obchodnej komory v SR a Head of Communication and Campaign, TESCO STORES SR, a.s.
Katarína je, ako riaditeľka komunikácie Tesco Slovensko, zodpovedná za riadenie komunikácie a korporátnych záležitostí v spoločnosti Tesco, ako aj za Nadáciu Tesco na Slovensku. Predtým manažovala program zdravia v Tesco v strednej Európe. Je skúsenou projektovou a komunikačnou manažérkou s dlhoročnými skúsenosťami v obchodnom a neziskovom sektore. V spoločnosti Tesco predtým pracovala ako manažérka pre CSR a vládne záležitosti.

 

Hana Chmelarova Markova

Hana Chmelárová Marková

Zástupkyňa generálneho riaditeľa Nemecko-slovenskej obchodnej komory AHK Slowakei

 

Gabriel Galgoci

Gabriel Galgóci

Predseda predstavenstva Americkej obchodnej komory a Slovakia Country General Manager & Director Client Network Operations Management AT&T
Gabriel Galgóci je generálnym riaditeľom pre AT&T na Slovensku a je expertom v oblasti budovania organizácií, pretavovania obchodných stratégií do praxe, a čo je najdôležitejšie, vedie silné globálne tímy. Aktívne sa pritom angažuje v podnikateľskej a akademickej obci. Od roku 2014 je členom predstavenstva Americkej obchodnej komory na Slovensku, v ktorej ho v januári 2019 zvolili za predsedu predstavenstva. Gabriel okrem toho vedie Business Service Center Forum, ktoré združuje spoločnosti prevádzkujúce centrá zdieľaných služieb na Slovensku. Pôsobí tiež ako predseda predstavenstva Centra pre umelú inteligenciu – AIslovakIA. V novembri 2020 bol nominovaný do Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach na podporu upevňovania väzieb medzi univerzitou a širšou spoločnosťou.

 

Marek Novotny

Marek Novotný

predseda Diversity Pro
Marek žije so svojím partnerom v Bratislave. Jeho vášeň pre vzdelávanie v oblasti medzinárodných vzťahov, európskych záležitostí, jazykov, diplomacie a biznisu ho priviedla za štúdiom do viacerých hlavných miest Európy ako sú Bratislava, Budapešť, Paríž, Praha a Viedeň. Hodnotné skúsenosti získal na oddelení vzdelávania v IBM ako poradca pre rozvoj zamestnancov, personálny manažér a tréner ľahkých zručností. V snahe zlepšiť a zviditeľniť prijatie a inklúziu LGBTI+ ľudí na pracovisku sa ako dobrovoľník podujal viesť Diversity Pro. V spoločnosti IBM tiež viedol LGBTI+ zamestnaneckú skupinu (business resource group) na Slovensku.

Spoluorganizátor podujatia
 
Logo Zastupenia Europskej komisie

Partneri
 

 

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA