Čo robíme

Diversity PRO je nezisková organizácia, ktorá má za cieľ osvetu o rozmanitosti a inklúzii na pracovisku, podporuje zviditeľnenie tejto rozmanitosti a prehlbuje líderske schopnosti jednotlivcov. Zameriavame sa na LGBT (Lesby, Gayov, Bisexuálov, Transrodových ľudí) komunitu. Sme nepolitickou organizáciou, ktorá pomáha zamestnávateľom a zamestnancom vytvoriť inkluzívne prostredie.

Našou víziou je, aby LGBTI+ ľudia na Slovensku mali v pracovnom prostredí rovnaké príležitosti a zaobchádzalo sa s nimi rovnako. Naším poslaním je pomáhať vytvárať inkluzívne pracovné prostredie a prepájať LGBTI+ komunity, a to vzdelávaním, zvyšovaním povedomia o diverzite a inkúzii a zdielaním príkladov najlepšej praxe.

Chceme, aby zamestnávatelia a zamestnanci na Slovensku prejavili viac spôsobilosti voči rozmanitosti. Veríme, že dokážeme dosiahnuť vyšší štandard a pocit zodpovednosti v tejto oblasti k prospechu každej zúčastnenej strany formou maximalizácie talentu a potenciálu.

Našimi hlavnými prostriedkami sú vzdelávanie a komunikácia. Želáme si, aby boli pri rozhodovaní na pracovisku použité tie najvhodnejšie postupy v súlade s potrebami rozmanitých skupín. Našou úlohou je tiež rozvíjať líderske schopnosti jednotlivcov v rámci našej komunity, rozširovať ich sociálne siete a prehlbovať schopnosti vo svojom odbore.

Čo robíme

Aktivity Diversity PRO

Členské podujatia

Členské podujatia v podobe siete LGBT Profesionálov

Konferencie

Konferencie a obchodné podujatia s členskými spoločnosťami a ďalšími členmi.

Viac informácií

Vzdelávacie materiály

Vytváranie vzdelávacích materiálov o rozmanitosti pre zamestnávateľov

Viac informácií

Podujatia

Spoločenské a komunitné podujatia pre členov Diversity PRO

Ako sa zapojiť?

Diversity PRO rado uvíta nových členov – firemných sponzorov, zamestanecké spoločenstvá i jednotlivcov.
Pre viac informácií prosím pošli e-mail na: info@diversitypro.eu

Správna rada

Marek Novotný

Marek Novotný

predseda

marek.novotny@diversitypro.eu

  • Bio
Michal Hrebčík

Michal Hrebčík

podpredseda

michal.hrebcik@diversitypro.eu

  • Bio
Tibor Havlík

Tibor Havlík

finančník

tibor.havlik@diversitypro.eu

  • Bio

Ďalší členovia

Katarína Zerzan

Katarína Zerzan

člen

  • Bio
Matej Hargaš

Matej Hargaš

člen

  • Bio
Santiago Mendez Galvis

Santiago Mendez Galvis

člen

  • Bio