Diversity PRO logo

Workshop na tému diverzita (rôznorodosť) a inklúzia

Filozofia diverzity je zjednodušene povedané: Zahrnúť všetkých a nikoho nevylúčiť. Avšak to sa ľahšie povie ako urobí. Prostredníctvom tohoto workshopu ľudia získajú lepšie porozumeniu diverzity prostredníctvom mnohých teoretických prípadov o rôznych menšinových skupinách, ako sú: ľudia so zdravotným postihnutím, LGBTI+ komunita, náboženská menšina a mnoho ďalších.

Cieľ workshopu:

  • Pochopenie rozmanitosti pomocou cvičení
  • Identifikácia a diskusia problémov pri téme diverzity

Formát:

  • 3 hodinový workshop
  • Práca v skupinách na jednotlivých teoretických prípadoch

V prípade záujmu o tento workshop nás neváhajte kontaktovať.

Registračné údaje Informačný leták o školeniach