Projekty

LGBT líderstvo

LGBT líderstvo

Zviditeľňujeme LGBT profesionálov v pracovnom prostredí a podporujeme ich líderske schopnosti a rozvoj. Dúfame v silnejšiu, odhodlanejšiu a motivovanejšiu LGBT komunitu na pracovisku, ktorá by bola schopná dialógu s lokálnymi zamestnávateľmi na tému otvorenosti k rozmanitosti a boja s diskrimináciou. Naše aktivity majú za cieľ povzbudiť LGBT...