Diversity PRO

Projekty

Rozbehnime rozmanitosť

Prostredníctvom nového programu Rozbehnime rozmanitosť chceme pozdvihnúť štandard a latku pre zviditeľnenie a prijatie LGBT komunity na pracovisku v slovenskom prostredí.

Viac informácií

LGBT Professionals Network

Zviditeľňujeme LGBT profesionálov v pracovnom prostredí a podporujeme ich líderske schopnosti a rozvoj.

Viac informácií

Hlavný partner

Partneri