OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

o. z. Diversity Pro sa zaviazalo chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. o. z. Diversity Pro zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s článkom 3 ods. 15 a článkom 7 nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Pokračovaním poskytujete slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas, vyjadrený prostredníctvom svojej účasti na LGBTI+ Business Fóre 2022, dňa 21.7.2022. Udeľujete tým  súhlas o. z. Diversity Pro so sídlom Trebišovská 17, 821 01 Bratislava, aby ako prevádzkovateľ osobných údajov spracoval Vami poskytnuté osobné údaje za účelom zverejňovania fotografií, videí, zvukového záznamu a mien víťazov na svojich sociálnych sieťach a webovom sídle. Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujete až do jeho odvolania. Beriete na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať emailovou žiadosťou na info@diversitypro.eu.