LGBT Professionals meeting @ Accenture

21. 6. 2017, 18:30
Accenture Bratislava Delivery Centre, Plynárenská / Prievozská, Bratislava
Zobraziť na FB

Radi by sme vás pozvali na ďalšie podujatie LGBT Professionals Network, ktoré sa uskutoční 21. júna 2017. Stretneme sa v Accenture, aby sme prediskutovali aktuálne trendy v oblasti LGBT na pracovisku a povenovali sa networkingu.

Témou tohto stretnutia bude Bisexuálna a transrodová inklúzia na pracovisku na Slovensku. Naši hosťujúci rečníci sa s nami podelia o svoje osobné výpovede o práci ako bi a trans ľudia na pracovisku a o svoje skúsenosti z pohľadu ľudských zdrojov.

Agenda:

  • Uvítacia poznámka: Michal Hrebčík, podpredseda Diversity Pro; Romina Kollárik, riaditeľka TransFúzia
  • Diverzita v Accenture: Lucia Škráková, Accenture HR Program Manager
  • Bisexuálna inklúzia na pracovisku (svedectvo): Lilian Matias, LGBT líderka pre ERG Diversitas v spoločnosti Lenovo
  • Zvládanie tranzície na pracovisku: Barbora Košecová, HR Manager spoločnosti Competence Call Center s.r.o.; Adam Wiesner, Ústav etnológie SAV
  • Pride 2017: Jana Mičeková, členka Pride teamu
  • Záverečné poznámky: Ladislava Lukáčová, predsedníčka Diversity Pro

Podujatie bude moderovať Ladislava Lukáčová, predsedníčka Diversity Pro.

Každý, kto má záujem, je na našom stretnutí LGBT Professionals Network vítaný.